Smo pooblaščena Zavarovalna agencija SLIP d.o.o. Delujemo od leta 1991, najprej smo sodelovali z Zavarovalnico Adriatic d.d., po združitvi zavarovalnic Adriatic d.d. in Slovenica d.d smo sodelovali z Adriatic Slovenico d.d., sedaj pa smo pooblaščeni za zavarovalno zastopanje GENERALI zavarovalnice d.d.

Kaj nudimo?

Pri nas lahko sklenete vse vrste zavarovanj, ki jih ima v svoji ponudbi GENERALI d.d. in sicer: osebna zavarovanja kot so zdravstveno, nezgodno, življensko, rentno, pokojninsko, ...; premoženjska zavarovanja kot so stanovanjsko, požarno, vlomsko, odgovornostno, ... pa tudi avtomobilsko, zavarovanje posevkov, plodov in živali; transportna zavarovanja kot so zavarovanje prevozniške odgovornosti, blaga v transportu, zavarovanja plovil (zračnih in vodnih), ...; ter še mnogo drugih zavarovanj.

Kontakt

Slip d.o.o.
Tržaška 135, 1000 Ljubljana
tel: 01 423 30 74
gsm: 041 664 935
Naslovi e-pošt: Informacije  Igor Bobbera  Katarina Hribernik