Smo pooblaščena Zavarovalna agencija SLIP d.o.o., pooblaščeni pa smo za zavarovalno zastopanje Zavarovalne družbe Adriatic Slovenica d.d.

Kaj nudimo?

Pri nas lahko sklenete vse vrste zavarovanj, ki jih ima v svoji ponudbi AdriaticSlovenica d.d. in sicer: osebna zavarovanja kot so zdravstveno, nezgodno, življensko, rentno, pokojninsko, ...; premoženjska zavarovanja kot so stanovanjsko, požarno, vlomsko, odgovornostno, ... pa tudi avtomobilsko, zavarovanje posevkov, plodov in živali; transportna zavarovanja kot so zavarovanje prevozniške odgovornosti, blaga v transportu, zavarovanja plovil (zračnih in vodnih), ...; ter še mnogo drugih zavarovanj.

Kontakt

Slip d.o.o.
Tržaška 135, 1000 Ljubljana
tel: 01 423 30 74
gsm: 041 664 935
Naslovi e-pošt: Informacije  Igor Bobbera  Katarina Hribernik